PRODUCT CENTER

产品中心

手动钢丝绳绞车-OMEGA

发布日期:2020-05-26

       专为特殊挑战而开发:OMEGA 手动钢丝绳在 ATEX 等地区,绞车机功能安全完美(防爆)或离岸保护。欧米茄BGV D8和欧米茄离岸版本已为手动操作做好准备并通过外部电机驱动运行。

设备和加工:

OMEGA BGV D8

• 承载负载 1000 kg
欧米茄离岸

• 承载负载 800 kg

• 外部电动驱动可能

OMEGA ATEX

• 承载负载 1000 kg

• 用于 EX II 2 DG ck 195°C (II T3) 区域

Standard equipment

• 可拆卸手曲柄

• 封装变速箱 • 在油浴中运行

• 高品质喷漆,提高防腐